Activitate

Fundația Amfiteatru derulează proiecte și programe pentru un public specializat, cât și pentru publicul larg.

Am acumulat o experiență relevantă în câteva domenii cheie: Cultură și industrii creative, turism, sănătate, capital uman.

 

1. Cultură și industrii creative
Festivalul Internațional de Teatru Amalgam

CALEIDO este o platformă culturală pe care se construiește dialog intercultural între minoritatile culturale și etnice din România.

Ideea unui festival multicultural a apărut pe fondul intoleranței din România și Europa. Festivalul destupă minți, deschide drumuri prin povești bine spuse. Teatrul românesc stă pe o moștenire etnică despre care deține uneori mai puține informatii decât ar trebui si care s-ar cuveni expusă mai bine publicului larg. (www.caleido.ro)
Salonul National de Fotografie Turistică

Salonul Național de Fotografie Turistică promovează talentul și pasiunea pentru fotografie, fie că este vorba de fotografi amatori sau profesioniști. Lansat în anul 2005, la eveniment s-au înscris, de-a lungul timpului, peste 5000 de concurenti cu mai mult de 60.000 de fotografii, văzute de cel putin 200.000 de vizitatori (la fata locului sau on-line) (www.snft.ro)
Superlativele VIP și premiile VIP

Superlativele VIP si premiile VIP, împreună cu revista omonimă Gala Superlativelor VIP au generat, în timp, evenimentul în cadrul căruia sunt evidențiate competitivitatea si performanța atinse pe parcursul anului anterior în diverse domenii. Sunt precedate, pe aceleași coordonate, de evenimente periodice. În prezent, programul se derulează sub deviza “Oamenii schimbarii”.
Programul Identități și experiențe ale comunităților (MergIn)

Inovația și creativitatea formează cel mai puternic vector al dezvoltării comunităților și valorificării resurselor antropice si naturale ale acestora. În acest sens, diversitatea comunităților și a resurselor din România constituie un potențial imens de dezvoltare.
Acumulările identitare și tradițiile de creativitate specifice locului adaugă valoare și pot asigura competitivitate produselor si serviciilor locale, fie că vorbim de produse naturale, culturale sau turistice. Prin implicarea industriilor creative, a activităților de cercetare și dezvoltare, aceste produse pot intra în circuitul de valori național, european și international, prin unicitatea și savoarea locală. (www.merg.in)

 

2. Comunități, ospitalitate, turism
Turismul responsabil

Potentialul turismului romanesc reprezintă premiza de la care am pornit în formularea următoarei ipoteze: Dezvoltarea acestui domeniu poate fi realizată prin practicarea și promovarea unui turism responsabil. Deși pe plan mondial sintagma de “turism responsabil” este recunoscută și respectată, în România, conceptul nu se regăsește pe agenda profesională sau publică, astfel încât volens nolens, suntem pionieri în promovarea acestei abordari. (www.turismulresponsabil.ro)
Turismul de sanatate

Programul își propune crearea unei platforme de comunicare între experții din domeniul turistic și cel de sănătate, în vederea identificării principalelor resurse specifice pentru această formă de turism, atât în România, cât și în întreaga lume, dar și a integrării turismului de sănătate într-un sistem. (www.turismuldesanatate.ro)
Cosy Romania: Totul pentru o Românie caldă, primitoare și deschisă

Cosy Romania este și o platformă de lucru și de comunicare între comunitățile locale, și vizitatorii străini (dar nu numai). Cosy Romania Week celebrează atracțiile și identitățile României, de la meșteșugari la festivaluri, trecând prin gastronomie, regenerare urbană și natură. Valorificarea și promovarea în noile condiții, mai ales tehnologice, a identităților, experiențelor și produselor locale a fost un demers constant al Fundației Amfiteatru. Programul Cosy Romania Week vine și cu expunere și participare internațională, fiind recunoscut si preluat de două dintre cele mai importante platforme de comunicare la nivelul Uniunii Europene: Tourism 4 Development 2017 și Cluster Collaboration. Rezultatul? Am reușit, astfel, să înscriem un proiect românesc în circuitul Organizației Mondiale a Turismului. (cosyromania.com)

 

3. Sănătate
Programele de sănătate inițiate de Fundația Amfiteatru

Activitățile cuprind conferinte, publicații știintifice și profesionale, cursuri, și aplicații informatice, la care participă specialiști, cercetători, decidenți și nu numai, pentru a identifica și aplica soluții coerente, accepate și realizabile. Susținem accesul la o expertiză națională valoroasă, pusă în acord cu tendințele europene și internaționale. (www.sanatateromania.ro)

 

4. Capital uman
Centrul pentru Educație, Dezvoltare și Cercetare “Amfiteatru”
Începând cu anul 2005, am organizat evenimente de înțelegere și popularizare a efectelor integrării Romaniei în Uniunea Europeana, mai ales la nivelul liderilor de comunități.
Proiectele și programele au fost consolidate și modernizate prin Centrul de Educatie, Dezvoltare și Cercetare “Amfiteatru”. CEDCA răspunde nevoilor programelor Fundației, dar și solicitărilor externe, prin acreditările deținute, acumulările științifice și expertiza specialiștilor.

 

5. Clustere
Clusterul Medical Sănătate România

În urma evaluării Clusterului Medical “Sănatate România” de către Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor/European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), i-a fost acordat calificativul „Bronz”, pentru Excelenta Managementului Clusterului.
Acest proces s-a desfasurat în conformitate cu Inițiativa Europeană pentru Excelența Clusterelor (ECEI), lansată in anul 2009 de către Uniunea Europeana prin Programul de Competitivitate și Inovatie.
Această recunoastere este un pas important pentru evoluția Clusterului Medical Sănatate România și consolidarea acestuia pe piața internă și internațională. (www.sanatateromania.ro)
Clusterul Romania Glocala

Scopul principal al clusterului este de a crește reputația și de a consolida încrederea în calitatea produselor și serviciilor comunităților, promovate de către membri, pentru clienții din România și din străinătate. Clusterul este o fereastră de oportunitate servind ca un instrument de dezvoltare economică durabilă, prin consolidarea structurilor și a caracteristicilor teritoriului. Clusterul România Glocală este un demers al Fundației Amfiteatru, ONG care are misiunea de a contribui la modernizarea și afirmarea identitățior, oamenilor și comunităților din România, în contextul dezvoltării societății, cunoașterii și al accelerării proceselor de integrare europeană și globalizare. (www.glocalro.org)

 

 

Câteva cifre:
  • 28 de proiecte europene finalizate
  • + 700 de evenimente organizate;
  • + 6.000 de persoane consiliate, instruite și calificate ;
  • + 10.000 de persoane formate și perfecționate în domeniul sănătății;
  • 8 structuri ale economiei sociale
  • 15 site-uri de informare, promovare și comunicare ;
  • aplicații informatice specializate pentru domeniul medical;
  • studii, strategii, planuri, analize și lucrări în domeniul dezvoltării comunitatilor;

 

Conferințele Amfiteatru

(www.amphitheatreconferences.gm.ro)
Programul stiintific “Conferintele Amifeatru” constă în organizarea de conferințe științifice pe teme de interes major, editarea de lucrări și publicații stiintifice, precum si dezvoltarea platformelor de dezbateri si continuturi, circumscrise ariei de expertiza a fundatiei.

 

 

Consultanții noștri

Companiile specializate in realizarea programelor fundatiei (sunt entități afiliate, care au capacitatea tehnică, financiară si logistică pentru a asigura standardele necesare derularii activitatilor. 
(www.gm.rowww.gruparte.ro)