Despre noi

ISTORIC

 

Este înființată Fundația Amfiteatru

 


Afirmarea
superlativelor” și premiilor aferente brandurilor:  Cuvantul, VIP, Vacanțe și călătorii, evenimente populare sau profesionale

 

Lansarea programului “Identitățile și experiențele – vectori ai dezvoltării”

 

Mai mult...
Programul a fost lansat odată cu seria de conferințe “Cuvântul”, sub titlul „Identitate româneasca – identitate europeană”. Programul și-a propus să examineze patrimoniul nostru antropic și natural, încercând să redescopere sursele și resursele de europenitate, să redefinească o identitate culturală europeană din perspectiva asumată a propriilor noastre opțiuni și apartenențe, să deschidă dezbaterea și asupra altor domenii ale societății, la care au participat personalități de seamă ale vieții științifice și culturale atât din țară, cât și din străinătate. Am dezvoltat parteneriate cu cei care formează opinia și furnizează modele, care refac istoria prezentului și configurează viitorul care începe astăzi: personalități de vârf ale vieții culturale, politice, economice, diplomați, profesori universitari, artiști, jurnaliști, studenți, reprezentanți ai autorităților publice, dar și cetățeni obișnuiți, stimulați astfel să problematizeze și să fie activi în spațiul dezvoltării societății

 

Inițierea programului profesional-științific “Managementul calității în sănătate”

 

Mai mult...
Evenimentele sunt construite pe ideea unei platforme interactive, care invită toți actorii din sistemul de sănătate românesc la un dialog profesionist și transparent. Astfel, pornind de la necesitățile identificate și exprimate de fiecare, pot fi găsite soluții coerente, acceptate și realizabile. Conferințe, forumuri profesionale, proiecte cu finanțare europeană, cursuri, producții editoriale, reunesc, într-un program articulat, autorități și profesioniști din țară și străinătate.

 

Are loc prima ediție a Salonului Național de Fotografie Turistică

 

Mai mult...
Salonului Național de Fotografie Turistică este un concurs de fotografie, care se desfășoară bianual. Cea mai longevivă manifestare de profil, aceasta își propune să ofere, prin imagini, o viziune asupra potențialului României, și să încurajeze, totodată, practicarea de turism responsabil.
În anul 2018, a fost organizată cea de-a XXII-a ediție a concursului, cu tema “O sută”. 

www.snft.ro

 

Este lansat Programul Eu.Ro.Com (problematica integrării europene)

 

Mai mult...
Am lansat un astfel de proiect, deoarece statutul de ţară candidată şi, apoi, statutul de membru al Uniunii Europene, oferă organizaţiilor din România accesul la fonduri europene, alocate pe bază de competiţie de proiecte şi, astfel, dorim să sporim gradul de pregătire al organizațiilor din ţara noastră. Seminariile Eu.Ro.Com. au contribuit la o mai bună înţelegere a conceptului european de dezvoltare regională, a politicilor, instituţiilor şi instrumentelor financiare care conduc la coeziunea economică şi socială şi aplicarea acestor concepte în trasarea strategiilor de dezvoltare regională şi în planificarea bugetelor locale. Începând cu 2010, multe din programele Fundației Amfiteatru au avut resurse din cele peste 30 de proiecte cu finanțare europeană accesate și implementate

 

Conferința Modernism și Anti-Modernism

 

Mai mult...
Conferința a reunit nume importante din bibliografia interdisciplinară a temei. Dialectica modernism – antimodernism reprezintă una din cheile istoriei europene din secolul XX, deoarece a generat viziuni despre lume, ideologii, estetici, mișcări de masă și sisteme politice care merg de la extrema stângă la extrema dreaptă. Romania, care a contribuit la dezvoltarea internationala a modernismului si antimodernismului, le-a cunoscut excesele si le-a suferit consecințele, reprezintă un caz extrem de interesant. Pentru a discuta cazul romanesc la cel mai inalt nivel si a-l integra mai bine in discuția internatională, conferința a avut loc la București.

 

Oficializarea programului Turismul de sanatate

 

Mai mult...

Programul a fost lansat odată cu prima ediție a Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate.

Scopul acestuia constă în valorificarea – prin turism – a resurselor antropice și naturale din România.

Țara noastră dispune de un bogat potențial natural terapeutic, de specialiști și programe în domeniu, dar este necesar ca acestea să fie valorificate la capacitatea cea mai înaltă. (www.sanatateromania.ro)

 

Lansarea programului de Turism responsabil

 

Mai mult...

Programul înființat de Fundația Amfiteatru îmbină contribuțiile științifice cubunele practici în domeniu. De ce? Simplu.

Credem că România este pregătită să înțeleagă și să practice un alt tip de turism: turismul responsabil.

(www.turismulresponsabil.ro)

 

Inființarea Clusterului Medical Sănătate România

 

Mai mult...
Clusterul Medical Sănătate România este primul cluster medical din țară înființat cu scopul comun de a promova cel mai înalt nivel de calitate în asistența medicală acordată pacienților. Acesta reunește unități sanitare de top, furnizori de servicii medicale, organizații profesionale, unități de învațământ superior și facilitatori de turism medical.

Clusterul Medical Sănătate România vizează consolidarea încrederii în calitatea serviciilor medicale, realizate de către membrii săi, pentru pacienții/clienții din România si din străinătate.

 

Inființarea clusterului Romania Glocala

 

Mai mult...
Scopul principal al clusterului este de a crește reputația comunităților și de a consolida încrederea în calitatea produselor și serviciilor oferite de acestea. (www.glocalro.org)

 

 

Este inființat Centrul pentru Educație, Dezvoltare și Cercetare “Amfiteatru”- CEDCA

 

Mai mult...
CEDCA desfașoară activități educaționale, de cercetare și formare profesională în domeniul științelor economice, administrative și socio-umane (www.cedca.ro)

 

 

Prima ediție a Festivalului de teatru Caleido

 

Mai mult...
Caleido este o platformă care încurajează diversitatea culturală și etnică. Primele două ediții ale festivalului de teatru și-au propus să celebreze această diversitate în toate formele sale. Atât spectacolele, cât și Întâlnirile Caleido au pus în discuție varietatea realităților în care trăim și modul în care acestea se întrepătrund.

www.caleido.ro

 

Initierea programului Cosy Romania

 

Mai mult...

Cosy Romania reprezintă, în esență, un demers. Un demers necesar pentru conștientizarea bogățiilor patrimoniului diferitelor civilizații si pentru aprecierea valorilor acestora.
Contextul a fost creat prin desemnarea de către ONU a anului 2017 ca fiind Anul Internaţional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare, în scopul creşterii economice și a îmbunătăţirii sociale şi a mediului. 

 

Fundatia Amfiteatru devine membru al ICRT (International Centre for Responsible Tourism)

 

Mai mult...
ICRT reprezintă o rețea ce sprijină Declarația de la Cape Town prin munca și efortul colectiv al membrilor săi, precum și al unui număr de organizații afiliate. ICRT a fost fondat în 2002 de către Harold Goodwin, personalitatea care a definit și popularizat conceptul de Turism Responsabil.
www.responsibletourismpartnership.org/icrt