Activitate

Fundația Amfiteatru derulează proiecte și programe pentru un public specializat, cât și pentru publicul larg.

Am acumulat o experiență relevantă în câteva domenii cheie: Cultură și industrii creative, turism, sănătate.

 

1. Cultură 
Superlativele VIP și premiile VIP

Superlativele VIP și premiile VIP, împreună cu revista omonimă Gala Superlativelor VIP au generat, în timp, evenimentul în cadrul căruia sunt evidențiate competitivitatea si performanța atinse pe parcursul anului anterior în diverse domenii. Sunt precedate, pe aceleași coordonate, de evenimente periodice. În prezent, programul se derulează sub deviza “Oamenii schimbării”.
Salonul National de Fotografie Turistică

Salonul Național de Fotografie Turistică promovează talentul și pasiunea pentru fotografie, fie că este vorba de fotografi amatori sau profesioniști. Lansat în anul 2005, la eveniment s-au înscris, de-a lungul timpului, peste 5000 de concurenți cu mai mult de 60.000 de fotografii, văzute de cel puțin 200.000 de vizitatori (la fata locului sau on-line)
(www.snft.ro)
Caleido

CALEIDO este o platformă culturală pe care se construiește dialog intercultural între minoritățile culturale și etnice din România.

Ideea unui festival multicultural a apărut pe fondul intoleranței din România și Europa. Festivalul destupă minți, deschide drumuri prin povești bine spuse. Teatrul românesc stă pe o moștenire etnică despre care deține uneori mai puține informații decât ar trebui si care s-ar cuveni expusă mai bine publicului larg.
(www.caleido.ro)
merg.in

Merg.in este o rețea de site-uri bazată pe conținut și servicii care contribuie la descoperirea vieții unei comunități locale. Mai mult, în contextul efectelor globalizării asupra identităților comunităților, merg.in devine un instrument prin care se urmărește conservarea acestora.

Pornim de la certitudinea că fiecare comunitate teritorială are ceva interesant de oferit pentru public: de la cadrul natural, la tradiții și mod de viața. Abordăm într-un mod creativ potențialul natural și antropic, în care includem alături de modul de viață, meșteșugurile, industriile și ocupațiile tradiționale dar și rezultatele modernității, raporturile comunităților cu mediul înconjurător, resursele naturale unice, produsele și serviciile locale.

Astfel, pe merg.in veți găsi porți deschise către inimile acelor colectivități de care vă pasă – fie pentru că vă aflați în mijlocul lor, fie pentru că vreți să ajungeți acolo. Aici puteți afla de la povestea străzii pe care locuiți sau interviuri , până la istoriile și experiențele micilor producători locali.
(www.merg.in)
Șofran

Organizat de Clusterul GlocalRO, Șofran este un eveniment cultural bazat pe mixul dintre gusturile culinare și muzicale inter-etnice. Propunem un format unic dat de combinația celor mai reprezentative elemente ale identităților unei etnii: gastronomie și muzică.
(www.sofranfest.ro)

 

2. Comunități
Turismul responsabil

Potențialul turismului romanesc reprezintă premisa de la care am pornit în formularea următoarei ipoteze: Dezvoltarea acestui domeniu poate fi realizată prin practicarea și promovarea unui turism responsabil. Deși pe plan mondial sintagma de “turism responsabil” este recunoscută și respectată, în România, conceptul nu se regăsește pe agenda profesională sau publică, astfel încât volens-nolens, suntem pionieri în promovarea acestei abordări.
(www.turismulresponsabil.ro)
Turismul de sănătate

Programul a fost lansat odată cu prima ediție a Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate. Scopul acestuia constă în valorificarea – prin turism – a resurselor antropice și naturale din România. Țara noastră dispune de un bogat potențial natural terapeutic, de specialiști și programe în domeniu dar si tradiții recunoscute in plan internațional.
(www.turismuldesanatate.ro)
Cosy Romania

Cosy Romania este și o platformă de lucru și de comunicare între comunitățile locale, și vizitatorii străini. Cosy Romania celebrează atracțiile și identitățile României, de la meșteșugari la festivaluri, trecând prin gastronomie, regenerare urbană și natură. Valorificarea și promovarea în noile condiții, mai ales tehnologice, a identităților, experiențelor și produselor locale a fost un demers constant al Fundației Amfiteatru. Programul Cosy Romania vine și cu expunere și participare internațională, fiind recunoscut si preluat de două dintre cele mai importante platforme de comunicare la nivelul Uniunii Europene: Tourism 4 Development 2017 și Cluster Collaboration. Am reușit, astfel, să înscriem un proiect românesc în circuitul Organizației Mondiale a Turismului.
(cosyromania.com)
România Esențială

Programul presupune intervenția integrată la nivel local (comunitate, cartier, localitate), printr-un plan de activități coerent și omogen bazat pe cinci piloni: comunitate creativă, coezivă, ospitalieră, implicată și vizionară. Programul propune soluții bazate pe proiecte pentru dezvoltare durabilă, pe termen lung, dar si cu efecte imediate.
Miza este generarea unui set de bune practici care să poată fi adaptat și aplicat și replicat, în funcție de nevoi și resurse.

 

3. Sănătate
Sănătate România

Activitățile cuprind conferințe, publicații științifice și profesionale, cursuri, și aplicații informatice, la care participă specialiști, cercetători, decidenți și nu numai, pentru a identifica și aplica soluții coerente, acceptate și realizabile in domeniul managementului calității în sănătate. Susținem accesul la o expertiză națională valoroasă, pusă în acord cu tendințele europene și internaționale.
(www.sanatateromania.ro)
Turismul de sănătate

Am pornit de la realitatea că în România resurse, specialiști și investiții semnificative în domeniul sănătății la nivelul standardelor și certificărilor europene și internaționale.
Valorificarea factorilor naturali și a resurselor minerale cu valoare terapeutică reprezintă tradiții de prestigiu în țara noastră. Contextul internațional este unul foarte favorabil - turismul de sănătate este segmentul din turism cu cea mai mare creștere la nivel mondial în ultimii ani. Legislația Uniunii Europene privind asistența medicală transfrontalieră ne indică clar că industria turismului de sănătate se extinde rapid și se anticipează să își continue creșterea și în viitorul apropiat.
 

 

Conferințele Amfiteatru

Programul științific “Conferințele Amfiteatru” constă în organizarea de conferințe științifice pe teme de interes major, editarea de lucrări și publicații științifice, precum și dezvoltarea platformelor de dezbateri și conținuturi, circumscrise ariei de expertiza a Fundației.

 

 

Consultanții noștri

Companiile specializate în realizarea programelor Fundației sunt entități afiliate, care au capacitatea tehnică, financiară și logistică pentru a asigura standardele necesare derularii activităților.
(www.gm.rowww.gruparte.ro)