Misiune

Misiune
Fundația Amfiteatru a fost fondată în anul 2000 cu misiunea de afirmare a identităților, a oamenilor și a comunităților din România, în contextul provocărilor determinate de procesele de integrare europeană și de influențele globalizării.

Viziune
Acțiunile Fundației Amfiteatru au la bază programe destinate dezvoltării comunităților prin valorificarea potențialului uman si al capitalului social.

Valori
Umanism/ Este trăsătura de bază a tot ce facem. Înseamnă, în egală măsură, identitate, comunitate, acțiune locală. Dar, cel mai important, înseamnă că orice proiect e gândit și implementat înțelegând comunitățile nu ca entități abstracte ci ca organisme vii, cu o viață și dinamică proprie, cu locuitori ale căror cerințe sunt, până la urmă, motivația intervențiilor noastre.

Durabilitate/ Programele și, în general, acțiunile Fundației Amfiteatru sunt gândite pe termen lung, cu obiective ambițioase care sunt în mică măsură influențate de conjuncturi.
Agent al schimbării/ Fundația Amfiteatru contribuie activ la adaptarea comunităților, înțelegând că schimbarea, acceptată sau nu – este o axa constantă, puternică și mereu solicitantă în viața oamenilor.

Pragmatism/ Spiritul antreprenorial, abordarea orientată spre rezultate, acțiunile concrete și cu obiective măsurabile sunt coordonate asumate.
Acțiune locală/ Viziune globală, acțiune locală.