Programe

”Sănătate România”
Obiectivul general al programului este consolidarea încrederii în calitatea și siguranța serviciilor medicale, atât pentru pacienții din România cât și pentru cei din străinătate.
Programul cuprinde proiecte locale sau europene, conferințe, cursuri, producții editoriale, și susține demersul profesional-științific în domeniul managementului calității în sănătate.

”Identități și experiențe”
Identitatea” este un termen mult folosit astăzi, într-o societate care are nevoie de repere: identitate culturală, identitate religioasă, identitatea locală, națională, regională, profesională, criză de identitate. Pe de altă parte economia experienței pune noi cerințe pe competențele artistice și culturale, deci identitare.

Considerăm că pentru a combate omogenizarea și pentru a răspunde provocărilor globalizării și nesfârșitei restructurări economice, una dintre prioritățile principale este dezvoltarea identității, nu doar din punct de vedere al culturii, ci și al întregului sistem de producție și consum.

Inovația și creativitatea formează cel mai puternic vector al dezvoltării comunităților și valorificării resurselor antropice si naturale ale acestora. În acest sens, diversitatea comunităților și a resurselor din România constituie un potențial imens de dezvoltare.

”Ospitalitate productivă prin turism responsabil”
Sintagma de turism responsabil a fost lansată ca atare relativ recent, în anul 2002 la Cape Town, cu ocazia primei conferințe internaționale asupra Turismul Responsabil al Destinațiilor. Primele idei au fost apărut însă începând cu anii 80 și în timp s-au cristalizat într-un concept viabil, relevant și recunoscut la nivel global.

În România, primele acțiuni care au tratat, adaptat ,diseminat și popularizat conceptul au fost inițiate de către Fundația Amfiteatru începând din anul 2012, ca urmare a preocupării continue pentru afirmarea identităților și experiențelor comunităților.

Fundația Amfiteatru a inițiat acest demers din convingerea că România are nevoie acută de înțelegerea și propagarea principiilor turismului responsabil, de transferul în acțiune concretă a teoriei născute în jurul lui. Pentru România soluțiile ca turismul sa aibă o contribuție rezonabila la bunăstarea comunităților se afla in zona turismului responsabil.

Turismul responsabil este soluția actuală la întrebările comunităților despre cum poate turismul să contribuie la bunăstarea lor dar și la includerea rapidă a României în circuitele globale de călătorii.

”România esențială – platformă de dezvoltare locală”
Programul presupune intervenția integrată la nivel local (comunitate, cartier, localitate). Comunitatea este nu numai locul unde se acumulează și sedimentează cunoștințele și capitalul, ci și în care acestea se reînnoiesc, se reproduc și se extind. Am aderat la teza conform căreia dezvoltarea durabilă a comunităților și regenerarea socio-economică a teritoriului se sprijină pe istoria, tradiția și potențialul natural. Astfel rezultă identitatea sa, care este o valoare competitivă dificil de reprodus. În cea mai recentă literatură, un teritoriu este definit în fapt prin coordonarea componentelor geografice, naturale, peisagistice, antropice și istorice. Cu toate acestea, pentru a definit/ definibil ca atare, un teritoriu are nevoie de coerență: a identității locale.

Programele de dezvoltare favorizează o abordare creativa a potentialului natural si antropic, in care includem alaturi de modul de viata, mestesugurile, industriile si ocupatiile traditionale si rezultatele modernitatii, raporturile comunitatilor cu mediul inconjurător, resursele naturale unice, produsele si serviciile locale etc.

Scopul platformei noastre este de a valorifica superior resursele teritoriale, prin expertiza şi responsabilitate, intr-un program multidisciplinar, capabil sa creeze structuri de afaceri la nivel de comunitati rurale si urbane, integrate in reţele de valorificare a producţiei materiale si imateriale locale.