Programe

România Esențială
Programul presupune intervenția integrată la nivel local (comunitate, cartier, localitate). Comunitatea este nu numai locul unde se acumulează și sedimentează cunoștințele și capitalul, ci și în care acestea se reînnoiesc și se extind. Dezvoltarea durabilă a comunităților și regenerarea socio-economică a teritoriului se sprijină pe istoria, tradiția și potențialul natural. Astfel rezultă identitatea, care este o valoare competitivă dificil de reprodus. Un teritoriu este definit în fapt prin coordonarea componentelor geografice, naturale, antropice și istorice. Cu toate acestea, pentru a fi definit/ definibil ca atare, un teritoriu are nevoie de coerență: a identității locale.
Inovația și creativitatea formează cel mai puternic vector al dezvoltării comunităților. Diversitatea comunităților și a resurselor din România constituie un potențial imens de dezvoltare.
Scopul demersului nostru este de a valorifica superior resursele, prin expertiză și responsabilitate, într-un program multidisciplinar, capabil să creeze structuri de afaceri la nivel de comunitate, integrate in rețele de valorificare a producției materiale și imateriale locale.

Ospitalitate Productivă & Turism Responsabil
Sintagma de turism responsabil a fost lansată ca atare relativ recent, în anul 2002 la Cape Town, cu ocazia primei conferințe internaționale asupra Turismul Responsabil al Destinațiilor. Primele idei au fost apărut însă începând cu anii 80 și în timp s-au cristalizat într-un concept viabil, relevant și recunoscut la nivel global.
În România, primele acțiuni care au tratat, adaptat, diseminat și popularizat conceptul au fost inițiate de către Fundația Amfiteatru începând din anul 2012, ca urmare a preocupării continue pentru afirmarea identităților și experiențelor comunităților.
Pornim de la convingerea că România are nevoie acută de înțelegerea și propagarea principiilor turismului responsabil, de transferul în acțiune concretă a teoriei născute în jurul lui. Pentru România soluțiile ca turismul să aibă o contribuție rezonabila la bunăstarea comunităților sunt strâns legate de principiile turismului responsabil.

Sănătate România
Lansat în anul 2006 cu seria de conferințe ”Amfiteatru pentru sănătate”, obiectivul general al programului este consolidarea încrederii în calitatea și siguranța serviciilor medicale, atât pentru pacienții din România cât și pentru cei din străinătate.
Programul cuprinde proiecte locale sau europene, conferințe, cursuri, producții editoriale, și susține demersul profesional-științific în domeniul managementului calității în sănătate. Parte esențială din program, Clusterul ”Sănătate România” reunește unități sanitare de top, furnizori de servicii medicale, organizații profesionale, unități de învățământ superior și de cercetare științifică, facilitatori de sănătate, organizații catalizator, etc.

Caleido
Dedicat industriilor creative și artelor performative, Caleido este un program care celebrează diversitatea sub toate formele ei. Atacăm problemele sociale folosindu-ne de armele empatiei, dând voce celor mai vulnerabili dintre noi. Ceea ce a început ca un festival de teatru s-a transformat rapid într-o platformă pentru felurite dar la fel de valoroase voci, adăugând și alte moduri de comunicare artistică. Mai recent am început să ne implicăm și în dezvoltarea comunității artistice prin producții proprii, sprijin către trupe și teatre independente, consiliere și mentorat și prin proiectele dedicate fotografiei.

2025
Perioada 2020-2022, cu toate incertitudinile și necunoscutele sale, ne-a readus aminte că singura constantă este schimbarea. Astfel, am lansat un program intern de cercetare/ inovație prin care să explorăm noi direcții de dezvoltare – energie, mediu, agricultură, produse alimentare, politici publice.