Istoric

În anul 2000 este înființată Fundația Amfiteatru

Afirmarea „superlativelor” și premiilor aferente brandurilor:  Cuvantul, VIP, Vacanțe & Călătorii, Lumea Misterelor, Eu.Ro.Com, evenimente populare sau profesionale.

Lansarea programului “Identitățile și experiențele – vectori ai dezvoltării”

Programul a fost lansat odată cu seria de conferințe “Cuvântul”, sub titlul „Identitate româneasca – identitate europeană”. Programul și-a propus să examineze patrimoniul nostru antropic și natural, încercând să redescopere sursele și resursele de europenitate, să redefinească o identitate culturală europeană din perspectiva asumată a propriilor noastre opțiuni și apartenențe, să deschidă dezbaterea și asupra altor domenii ale societății, la care au participat personalități de seamă ale vieții științifice și culturale atât din țară, cât și din străinătate. Am dezvoltat parteneriate cu cei care formează opinia și furnizează modele, care refac istoria prezentului și configurează viitorul care începe astăzi: personalități de vârf ale vieții culturale, politice, economice, diplomați, profesori universitari, artiști, jurnaliști, studenți, reprezentanți ai autorităților publice, dar și cetățeni obișnuiți, stimulați astfel să problematizeze și să fie activi în spațiul dezvoltării societății

Inițierea programului profesional-științific „Sănătate România”

Evenimentele sunt construite pe ideea unei platforme interactive, care invită toți actorii din sistemul de sănătate românesc la un dialog profesionist și transparent. Astfel, pornind de la necesitățile identificate și exprimate de fiecare, pot fi găsite soluții coerente, acceptate și realizabile. Conferințe, forumuri profesionale, proiecte europene, cursuri, producții editoriale, reunesc, într-un program articulat, autorități și profesioniști din țară și străinătate.

Are loc prima ediție a Salonului Național de Fotografie Turistică

Salonului Național de Fotografie Turistică este un concurs de fotografie, care se desfășoară bianual. Cea mai longevivă manifestare de profil, aceasta își propune să ofere, prin imagini, o viziune asupra potențialului României, și să încurajeze, totodată, promovarea si practicarea unui turism responsabil.

www.snft.ro

Este lansat programul Eu.Ro.Com

Statutul de țară candidată și, apoi, statutul de membru al Uniunii Europene, a oferit organizațiilor din România accesul la fonduri europene, alocate pe bază de competiție de proiecte și, din aceasta perspectiva, am dorit să sporim gradul de pregătire a organizațiilor din țara noastră. Seminariile Eu.Ro.Com. au contribuit la o mai bună înțelegere a conceptului european de dezvoltare, a politicilor, instituțiilor și instrumentelor financiare care conduc la coeziunea economică și socială și aplicarea acestor concepte în trasarea strategiilor de dezvoltare și în planificarea bugetelor. Începând cu 2010, multe din programele Fundației Amfiteatru au avut resurse din proiectele cu finanțare europeană accesate și implementate.

Conferința Modernism și Anti-Modernism

Conferința a reunit nume importante din bibliografia interdisciplinară a temei. Dialectica modernism – antimodernism reprezintă una din cheile istoriei europene din secolul XX, deoarece a generat viziuni despre lume, ideologii, estetici, mișcări de masă și sisteme politice care merg de la extrema stângă la extrema dreaptă. Romania, care a contribuit la dezvoltarea internațională a modernismului si antimodernismului, le-a cunoscut excesele si le-a suferit consecințele, reprezintă un caz extrem de interesant. Pentru a discuta cazul romanesc la cel mai înalt nivel si a-l integra mai bine in discuția internațională, conferința a avut loc la București.

Oficializarea programului Turismul de sanatate

Inițiat de Fundația Amfiteatru în 2011, când a avut loc primul nostru forum dedicat turismului de sănătate, programul a contribuit la afirmarea acumulărilor teoretice și promovarea bunelor practici ale domeniului, prin prezența specialiștilor de la organizații reprezentative din țară și străinătate.

Programul a fost lansat odată cu prima ediție a Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate. Scopul acestuia constă în valorificarea – prin turism – a resurselor antropice și naturale cu valoare terapeutică. România dispune de un bogat potențial natural terapeutic, de specialiști și programe în domeniu dar și tradiții recunoscute în plan internațional.

www.turismuldesanatate.ro

Lansarea programului de Turism responsabil

Programul înființat de Fundația Amfiteatru îmbină contribuțiile științifice cu bunele practici în domeniu. Credem că România este pregătită să înțeleagă și să practice un alt tip de turism decât cel de masa: turismul responsabil. Mai mult, credem că turismul responsabil este chiar o soluție pentru România.

www.turismulresponsabil.ro

Inființarea Clusterului Medical Sănătate România

O etapă esențială a programului ”Sănătate România”, Clusterul Medical Sănătate România este primul cluster medical din țară înființat cu scopul de a promova cel mai înalt nivel de calitate în asistența medicală acordată pacienților. Acesta reunește unități sanitare de top, furnizori de servicii medicale, organizații profesionale, unități de învățământ superior și facilitatori de turism medical.

Clusterul Medical Sănătate România vizează consolidarea încrederii în calitatea serviciilor medicale, realizate de către membrii săi, pentru pacienții/clienții din România și din străinătate.

www.sanatateromania.ro

Inființarea clusterului Romania Glocala

Scopul principal al clusterului este de a crește reputația comunităților și de a consolida încrederea în calitatea produselor și serviciilor oferite de acestea. Clusterul inițiază și administrează programe de dezvoltare locală.

www.glocalro.org

Prima ediție a Festivalului de teatru Caleido

Caleido este o platformă care încurajează diversitatea culturală și etnică. Primele două ediții ale festivalului de teatru și-au propus să celebreze această diversitate în toate formele sale. Atât spectacolele, cât și Întâlnirile Caleido au pus în discuție varietatea realităților în care trăim și modul în care acestea se întrepătrund.

www.caleido.ro

Initierea programului Cosy Romania

Cosy Romania reprezintă, în esență, un demers. Un demers necesar pentru conștientizarea bogățiilor patrimoniului diferitelor civilizații si pentru aprecierea valorilor acestora. Totul pentru o Românie primitoare, caldă, deschisă.
Contextul a fost creat prin desemnarea de către ONU a anului 2017 ca fiind Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare, în scopul creșterii economice și a îmbunătățirii sociale și a mediului.

www.cosyromania.com

Fundatia Amfiteatru devine membru al ICRT (International Centre for Responsible Tourism)

ICRT reprezintă o rețea ce sprijină Declarația de la Cape Town prin munca și efortul colectiv al membrilor săi, precum și al unui număr de organizații afiliate. ICRT a fost fondat în 2002 de către Harold Goodwin, personalitatea care a definit și popularizat conceptul de Turism Responsabil.

Se lansează programul ”România Esențială”

Programul presupune intervenția integrată la nivel local (comunitate, cartier, localitate).

Are loc prima ediție din seria „Întâlnirile Amfiteatru”

„Întâlnirile Amfiteatru” reprezintă o serie de conferințe dedicate dezvoltării locale. Organizate periodic, online sau offline, acestea aduc informații ce răspund întrebărilor de actualitate din domeniul turismului și ospitalității productive.

Este publicat primul raport lunar pe platforma Observator Turistic

Observator Turistic este un instrument ce pune la dispoziție celor interesați informații de piață care ajută la luarea deciziilor în sectorul public, precum și între companii și profesioniștii din industria ospitalității și a domeniilor conexe. Platforma promovează inițiative naționale și internaționale, precum și analize și cercetări din domeniul turismului. www.observatorturistic.ro