Program de internship

Fundația Amfiteatru lansează Programul de internship adresat tinerilor la început de drum, cu scopul de a le facilita accesul la un mediu profesional în care pot dobândi experiență reală.

Punem accent pe dorința de învățare și responsabilitate, astfel încât va exista o implicare directă în proiectele aflate în derulare. Pe parcursul celor 6 luni de colaborare vor avea posibilitatea să învețe direct de la specialiști și să își consolideze competențele și abilitățile.

Programul are caracter permanent, acum fiind în căutare de interni din domeniile: jurnalism și studii culturale, ospitalitate productivă, politici publice, științe socio-umane, sănătate, marketing și contabilitate, implementare programe europene, pentru biroul din București.

La încheierea programului, internul va primi certificatul de internship, care atestă perioada în care a desfășurat activitatea în baza contractului de internship, activitățile desfășurate, precum și calificativul obținut în urma evaluării.

Pentru candidații care obțin rezultate foarte bune și se potrivesc specialității alese, în cazul în care își doresc acest lucru, poate exista posibilitatea de angajare în cadrul fundației.

Despre Fundația Amfiteatru
Fondată în anul 2000, Fundația Amfiteatru dezvoltă programe, proiecte și parteneriate la nivel local, național și internațional, în scopul afirmării resurselor antropice și naturale ale comunităților.

Organizația se concentrează pe abordările integrate, cu finalitate socială și pune la dispoziția partenerilor săi o platformă prin care furnizează comunităților soluții și sprijin.

Proiectele derulate de Fundația Amfiteatru se regăsesc în secțiunea Activitate a site-ului.

Tinerii interesați sunt încurajați să trimită un CV însoțit de scrisoare de intenție, pe adresa daniela.steiner@fundatia-amfiteatru.ro

Vor fi contactați doar candidații care au trimis ambele documente și întrunesc criteriile pentru specialitatea pentru care aplică.

Program de internship
Tagged on: