Termeni si conditii

Proprietatea intelectuală
Materialele conţinute şi drepturile de proprietate intelectuală din acest site de web aparţin sau sunt licenţiate Fudației Amfiteatru şi sunt protejate de lege. Folosirea textelor şi a datelor este permisă doar cu acordul scris al Fundației Amfiteatru. Folosirea informaţiilor este interzisă în afara celor enunţate mai sus. Orice încălcare a acestor indicaţii va fi pedepsită conform legii. Utilizarea textelor şi a datelor în condiţiile de mai sus nu permite folosirea designului şi a layout-ului sau a fotografiilor afişate pe acest site de web sau pe un site de web care aparţine Fundației Amfiteatru. Elemente singulare aflate pe acest site de web sunt protejate copyright.

Aceasta licenţă de a recopia nu permite includerea materialului sau a oricărei părţi din el în orice altă lucrare sau publicaţie, fie în formă de copie pe hard, electronică ori de altă natură. În special (dar fără limitare) nicio parte a acestui site nu poate fi distribuită sau copiată în vreun scop comercial.

Nimic din ceea ce este conţinut în acest site nu poate fi subînţeles ca oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, vreo licenţă sau drept în baza unui patent, marca de înregistrare sau drept de autor aparţinând proprietarului acestui site sau ale oricărei terţe părţi.

Nicio parte a acestui website nu poate fi reprodusă, retransmisă ori stocată pe un alt website sau într-un alt tip de sistem electronic de înregistrare.

Imagini de la terţi
Acest site de web conţine imagini, în special sub forma unor fotografii, care se află în proprietatea unor terţi. Folosirea acestora în scop comercial, fără acceptul proprietarului de drept, este interzisă în mod expres.

Mărci, denumiri, logo-uri
Toate denumirile de produse şi alte denumiri aflate pe acest site de web sunt mărci înregistrate ale unor companii aparţinând Fundației Amfiteatru, indiferent dacă sunt marcate sau nu cu simbolul ® , TM sau ©. Folosirea acestora este interzisă terţilor.

Riscuri
Utilizatorul îşi asumă riscul de a accesa site-ul de web şi de a utiliza documentele afişate pe acesta. Informaţiile conţinute în aceste site de web vă sunt oferite “ca atare”, doar pentru scopurile dumneavoastră de informare, fără vreo garanţie de orice fel. Aceste informații pot conţine erori tipografice, iar informaţiile vor fi modificate, reactualizate şi şterse fără înştiinţare prealabilă. Fundația Amfiteatru îşi rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări. Descărcarea programelor se va face pe risc propriu. Utilizatorul este răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor. Acest lucru este valabil în special înainte de efectuarea unei descărcări de programe de pe site-ul nostru de web.
Proprietarul acestui site nu răspunde pentru viruşii care afectează sistemul utilizatorului ca urmare a accesării materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

Link-uri
Fundația Amfiteatru nu oferă nicio descriere şi nicio garanție în vreun fel referitoare la orice alt site de web pe care puteţi alege sau îl accesaţi prin acest site. Legăturile (link-urile) oferite de Fundația Amfiteatru care astfel de site-uri de web sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră şi nu trebuie considerate a sugera că Fundaţia Amfiteatru aprobă conţinutul acelor site-uri de web sau orice conţinut al acestora.

Toate informaţiile existente pe prezentul site au rol pur informativ şi nu au scopul de a oferi consultanţă sau sfaturi într-un anumit domeniu. Proprietarul acestui site îşi declină orice responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informaţiilor existente pe acest site.

Vă rugăm să verificaţi secţiunile referitoare la condiţiile legale şi politica de confidenţialitate ale oricărui alt site aparţinând proprietarului actualului site sau al unei terţe părţi către care accesaţi conexiunea.

Delegare de responsabilitate
Fundaţia Amfiteatru nu va fi în nicio situaţie responsabilă faţă de nicio parte pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau alte tipuri de daune rezultante referitoare la utilizarea acestui site de web, dar fără a se limita la orice pierderi de profit, întrerupere a afacerilor sau pierdere a unor date, chiar dacă partea nu este avertizată în mod expres asupra posibilităţilor unor astfel de daune.

Folosirea Informaţiilor
Comunicaţiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate drept confidenţiale şi ca nefiind proprietatea acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informaţiile în orice scopuri, incluzând reproducerea şi publicarea, precum şi utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care accesează documentele produse de proprietarul acestui site intervin cu întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii de acest tip, în legătură cu conţinutul unui material, aceste informaţii vor fi considerate drept confidenţiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligaţie legată de asemenea informaţii, având libertatea de a reproduce, utiliza, publica şi distribui informaţiile respective fără nicio restricţie. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul şi tehnicile menţionate în aceste informaţii.

Respectarea dreptului la confidenţialitatea datelor cu caracter personal
Fundația Amfiteatru respectă dreptul dumneavoastră la confidenţialitate.

Datele personale
Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: nume şi prenume, adresă, oraş, cod poştal, numărul de telefon, adresa de email, numai atunci când aceste informaţii sunt trimise de către utilizator prin formularul de contact.

Prin completarea şi trimiterea formularelor puse la dispoziţia utilizatorilor pe web-site, cu date personale, utilizatorii îşi dau în mod expres şi neechivoc consimţământul asupra prelucrării acestor date în vederea realizării scopurilor/obiectivelor înscrise pe web-site în legătură cu respectivul formular. Fundația Amfiteatru și/sau împuterniciţii săi vor utiliza aceste informaţii pentru a răspunde cererii de informaţii a utilizatorului sau în scopurile care sunt prezentate pe web-site. Pentru acest scop, aceste date pot fi utilizate pentru a contacta utilizatorii în scopurile pentru care aceştia le-au furnizat. Datele cu caracter personal furnizate de către utilizator pe acest web-site nu vor fi transferate către nici o terţă parte, cu excepţia împuterniciţilor Fundației Amfiteatru sau în cazul în care se specifică altfel în formularul sau informaţiile existente pe web-site.

Proprietarul acestui web-site va asigura utilizatorilor dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M.Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.

Puteţi vizita acest web-site fără a ne comunica identitatea dumneavoastră. În scopuri statistice, pot fi culese informaţii generale, precum: tipurile de browser folosite de utilizatori, numele domeniului şi ţară din care este accesat website-ul fără a exista însă o posibilitate de identificare a persoanei utilizatorului în baza informaţiilor de mai sus.

Transmiterea datelor la terţi respectă dreptul dumneavoastră la confidenţialitate. Transmiterea datelor către terţi (alţii decât împuterniciţii Fundației Amfiteatru), prin vânzarea, închirierea, schimbarea sau prin orice altă modalitate a acestora nu se va face decât în cazul în care există acordul ferm al persoanei care a transmis aceste date.

Cookies
Unele dintre paginile noastre de web pot conţine fişiere temporare (“cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de web-site şi memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă “recunoască” atunci când vizitaţi web-site-ul nostru în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori.

Prin folosirea oricăror mijloace automate de transmitere a informaţiei (i.e: opţiuni de genul „sunt de acord”, „ok”, „trimite”, etc), utilizatorul confirma că a citit şi a înţeles atât prezenta Politică de Confidenţialitate, cât şi Declaraţia Legală şi că este de acord cu conţinutul acesteia. Pentru orice nelămuriri cu privire la conţinutul acesteia, utilizatorul este rugat să ne contacteze.