Fundația Amfiteatru, inițiator de politică publică în Ferentari

Proiectul „Nucleo – Activare în Ferentari”, derulat în perioada 24 mai 2021- 31 decembrie 2022 de Fundația Amfiteatru în parteneriat cu Fundația Căminul Phillip și Asociația Respiro – Human Rights Research Center, a urmărit formarea unui nucleu de acțiune care, prin implicarea locuitorilor zonei, să faciliteze accesul general la drepturile cetățenilor din cartier.

Fundația Amfiteatru se axează pe dezvoltarea de programe și parteneriate la nivel local și abordări integrate cu finalitate socială, pentru a furniza comunităților soluții si sprijin. Experiența acumulată în cadrul acestora a condus la elaborarea unei politici publice cu impact la nivelul comunității din Ferentari și depunerea acesteia spre aprobare la Primăria Sector 5 la finalul anului 2022.

Pe parcursul celor opt luni, nucleul de acțiune comunitară din Ferentari a stabilit obiective, activități și direcții de acțiune reușind, cu resurse puține, să rezolve o serie de nevoi punctuale ce nu își găseau soluționare din partea autorităților de foarte mult timp. Prin analiza nevoilor comunității s-a ajuns la concluzia că singura variantă prin care lucrurile se pot îmbunătăți în comunitate o constituie intervenția instituțiilor locale care să implice activ indivizii în problemele civice.

Liderii comunitari au realizat o analiză de nevoi cu impact major la nivelul comunității, ierarhizate ulterior în cadrul întâlnirilor din teritoriu. Scopul a fost găsirea unor soluții care să mulțumească toți locuitorii. Prin votul oamenilor din Ferentari au fost evidențiate o serie de lipsuri pregnante și constante de mai bine de 20 de ani: asistență juridică, consiliere psihologică, programe dedicate persoanelor consumatoare de substanțe, asistență medicală și programe dedicate copiilor. S-a conturat astfel ideea unui centru comunitar integrat pornind de la realitatea că, pentru a ajuta cu adevărat oamenii din comunitate, este nevoie de un cadru organizat, un spațiu dedicat, cu personal calificat.

Centrul comunitar va putea oferi servicii de sănătate și prevenție, servicii educaționale, de informare și consiliere, reprezentând, în același timp, un spațiu social și recreațional pentru oamenii din comunitate. Accesul la aceste servicii trebuie să fie unul constant, pe termen lung, care să asigure continuitate.

Cu ajutorul unui consultant în politici publice, utilizând date recente și date calitative colectate din cartier, a fost redactat textul de fundamentare pentru înființarea acestui centru comunitar integrat. Draftul documentului a fost supus consultării partenerilor din societatea civilă, iar textul final și semnăturile de susținere colectate de către liderii comunitari în cartier au fost depuse în luna decembrie la Primăria Sectorului 5 a Municipiului București. În baza acestuia, în ultima lună din 2022, liderii comunitari au purtat discuții cu decidenții politici din Primăria Sector 5, cu reprezentanții tuturor partidelor politice interesate de această inițiativă: PNL, PSD și USR.

Rolurile care au rezultat în urma întâlnirilor de până acum sunt, pentru comunitate – de a identifica spațiul potrivit pentru centrul comunitar din Ferentari, iar pentru Primăria Sector 5 – de a stabili și asigura printr-o hotărâre de consiliu local tot ce înseamnă costuri pentru acest centru: construcție, achiziție teren, servicii.

Fundația Amfiteatru, inițiator de politică publică în Ferentari