Programul ”Managementul calității în sănătate 2024”

Fundația Amfiteatru continuă programul profesional științific ”Managementul calității în sănătate”. În 2024 programul este condus de Dr. Vasile Cepoi și include ateliere de lucru concepute special pentru a răspunde nevoilor concrete ale personalului din unitățile sanitare. 

Scopul organizării atelierelor este de a oferi sprijin în îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului angajat, de a contribui la optimizarea proceselor interne din unitățile sanitare și la creșterea eficienței generale a serviciilor oferite pacientului.

Atelierele de lucru se vor desfășura în unitățile sanitare, în funcție de solicitări. Conținutul fiecărui atelier va fi discutat și adaptat în concordanță cu bugetul și nevoile specifice fiecărei unități sanitare interesate. Formatul va fi de workshop interactiv, discuții de grup și prezentări de studii de caz pe durata a 1-2 zile. 

Temele pe care le propunem: 

Atelier 1: Elaborarea, monitorizarea și auditarea protocoalelor de diagnostic și tratament

Obiectiv: Consolidarea cunoștințelor și abilităților în elaborarea și gestionarea protocoalelor clinice 

Atelier 2:  Utilizarea centrelor de cost în managementul medico-economic

Obiectiv: Înțelegerea și aplicarea conceptelor de centre de cost pentru o mai bună gestionare financiară și resursă în cadrul spitalului.

Atelier 3:  Analiza eficacității și eficienței reglementărilor interne

Obiectiv: Evaluarea și optimizarea reglementărilor interne pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru și eficiența operațională.

Atelier 4:  Monitorizarea în timp real a indicatorilor de performanță managerială, utilizând instrumentele informatice disponibile la nivelul spitalului

Obiectiv: Familiarizarea cu instrumentele informatice moderne pentru monitorizarea și îmbunătățirea continuă a performanței la toate nivelurile de management.

Pentru mai multe detalii – sanatateromania.ro

Programul ”Managementul calității în sănătate 2024”