„Avdives, khetanes” – proiectul care vizează creșterea sustenabilă a calității vieții comunităților de romi din comuna Belin din Covasna și cartierul Ferentari, București

Fundația Amfiteatru a demarat un nou proiect ce are ca obiectiv creșterea sustenabilă a calității vieții comunităților de romi, contribuind la creșterea incluziunii și abilitarea romilor din două zone marginalizate ale României – comuna Belin, jud. Covasna, și cartierul Ferentari, București. 

Parte din programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiectul „Avdives, khetanes”/ „Astăzi, împreună” a început în ianuarie 2021, se va derula pe parcursul a doi ani și beneficiază de o finanțare în valoare de 856678 Euro.

Proiectul răspunde unor nevoi pe care Fundația Amfiteatru le-a identificat în urma cercetărilor în teren și a comunicării cu instituțiile locale, dar și prin experiența dobândită în implementarea unui proiect POCU început în 2018 la Belin, ce are ca scop combaterea abandonului școlar. Discriminare multiplă, statut socio-economic scăzut, risc major de abandon școlar, lipsa accesului la informare, deprivare materială, lipsa perspectivelor de viitor și delincvență juvenilă sunt doar câteva dintre problemele care caracterizează comunitățile din Belin și Ferentari.

Prin „Avdives, khetanes”, Fundația Amfiteatru și-a propus să dezvolte și asigure servicii integrate în domeniile educației, sănătății și ocupării, instruirii în drepturile romilor, advocacy și incluziune, alături de un program cultural de capacitare și anti-discriminare.

Proiectul include acordarea de servicii educaționale și de sănătate pentru 300 de copii în situații de vulnerabilitate, servicii pentru creșterea gradului de pregătire profesională și îmbunătățirea stării de sănătate (respectiv menținerea unui stări de sănătate bune) pentru 350 de adulți în stare de vulnerabilitate din cartierul Ferentari, București prin furnizarea unui serviciu de ocupare și a unui serviciu medical, susținerea unui program cultural de abilitare pentru 400 de persoane de etnie romă, instruirea a 20 de cadre didactice în pedagogia experiențială și incluziune, formarea a 10 specialiști în incluziunea romilor și a 45 de specialiști și lideri romi în advocacy.  

De asemenea, prin serviciile educaționale propuse și prin acțiuni individualizate care vizează analfabetismul funcțional și cunoștințele necesare absolvirii clasei a VIII-a, precum și motivarea, stima de sine și încurajarea elevilor, proiectul își propune scăderea abandonului școlar și îmbunătățirea situației școlare a cel puțin 100 de elevi. 

Acțiunile demarate în Belin de către Fundația Amfiteatru (programul abilitare, programul educațional non-formal și instruirea specialiștilor) împreună cu Asociația de Dezvoltare Comunitară Belin (serviciul educațional, formarea și menținerea grupului țintă) și cele din 

Ferentari (serviciile de ocupare și educație, programul de abilitare și instruirea specialiștilor), realizate în parteneriat cu Primăria Sectorului 5 (serviciile de sănătate, formare și menținere grup țintă și contribuție la activități) vizează creșterea incluziunii și dezvoltarea premiselor pentru o calitate mai bună a vieții pentru cele două comunități, prin creșterea accesului la servicii educative, sanitare și sociale de calitate, reducerea vulnerabilităților și oferirea unor perspective de viitor pentru cel puțin câteva sute de persoane de etnie romă. 

„Avdives, khetanes” – proiectul care vizează creșterea sustenabilă a calității vieții comunităților de romi din comuna Belin din Covasna și cartierul Ferentari, București
Tagged on: