ANUNT 12.03.2020

In urma anuntului din data de 03.02.2020 FUNDATIA AMFITEATRU anunta selectarea urmatorilor parteneri in vederea depunerii a doua proiecte in cadrul Programului Operational Capital Uman ,  Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural , Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic :

  • Fundatia pentru promovarea agriculturii si economiei regionale (FAER);
  • Asociatia Harmony
  • Asociatia Grupul de Actiune Locala Tara Oltului;
  • Asociatia Triangulum;
  • Asociatia En-Joy Education
ANUNT 12.03.2020